Setkání seniorů v Hradci Králové

X. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

15. 6. 2013

Dne 15. června 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo již podeváté diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Program po úvodním slově Mons. Josefa Sochy nabídl tematický celek o Pavlovi z Tarsu. Na programu byla přednáška Mons. Bohumila Koláře, videoprojekce Mgr. Veroniky Čepelkové z putování po místech spjatých s apoštolem Pavlem a muzikál Tarsan (příběh o Pavlu z Tarsu). Setkání završila slavností mše sv. se světícím biskupem Mons. Josefem Kajnekem. Účastníci se sjeli z téměř celé diecéze, jejich počet přesáhl 130 seniorů.