Recenze premiéry ve Zbraslavi

Recenze premiéry ve Zbraslavi

Unesený recenzent aneb Jak jsem viděl Tarsana

 

Recenze premiéry Tarsana od P. Martina Holíka, ředitele Radia Proglas

Ač by se zdálo, že komplementární materií jsou Jesus Christ Superstar a Jesus Christ Supermlád, není tomu tak. Právě epičnost příběhů a chronologické čerpání ze života hlavního hrdiny je pojivem pro porovnání díla Tarsan Strašaka a Strašáka s (byť starším) dílkem Webbera a Riceho. Porovnejte sami: Zatímco u textaře Tima Riceho až do konce děje nepoznáte, kdo ten Ježíš vlastně je a je-li hlavní postavou on nebo například Jidáš, u Strašákovy rozklenuté stavby vám stačí pár vteřin na rozlišení mezi Tarsanem a Tarzanem. Správný úsudek navíc až do konce díla nemizí. Další postřeh: Zatímco u JChS se herci pohybují v podstatě nudným (u filmového zpracování) neekologoickým autobusem a prašnými cestami, u Tarsana se herci pohybují pěšky, na ekologičtější lodi, a na místo účinkování jezdí prý auty s CO2 pod 180 g/km. Obsahově je rozdíl mezi Angličanem a Zbraslavanem snad nejzřejmější. Zatímco u děje Superstar kolísáte mezi reáliemi ze života muže z Nazareta, vlastními představami a snad sny autorů, u Tarsana stále víte, kde sedíte; pokud byste z mísy spadli, máte k dispozici zcela vyčerpávající brožuru, která vás nejen vrátí na místo, ale přidá vám hodnotu v informacích, které snad ani Google nenajde. A dále: retrospektivní moment pro vyprávění příběhu je u Superstar kamuflován již zmíněným autobusem naznačujícím si „hraní na hraní"; osa Tarsanova příběhu je šťastně posazena na „poruše špalku", jež dovoluje apoštolu Pavlovi povyprávět před smrtí celý životní příběh. Odpusťme autorovi, žijícímu polovinu života v reálném socialismu, že délka opravy poruchy špalku se z avizované hodiny protáhne (s přestávkou) až na 2:20; ostatně, za dobrovolné vstupné si člověk zaslouží hodně muziky, viďte?

Dílo Luďkovo je nejlepší z těch, která jsem viděl a slyšel. Muzikantsky je výborné; je neuvěřitelné, kolik kvalitní muziky udělá jeden muž, tedy kapela nikoli z nejpočetnějších. K textům: Dílo je formálně bezchybné, druhak mimořádně obsažné. Navíc je vše prošpikováno typickým humorem autorovým, který zde není povrchní; funkci osvěžovače mnoha dějů, které by jinak mohly unavovat, plní na výbornou. U 26 písní se samozřejmě nelze vyhnout jisté podobnosti stylu a trochu mi snad chybí ještě jedna chytlavá melodie s funkcí lovestory, ale - mám při psaní recenze klobouk, abych ho mohl smeknout dolů. Byla místa, kde jsem se za břicho popadal a místa, kde jsem měl slzy na krajíčku. Úspěch premiéry podtrhuje i pěvecký i herecký výkon Tomáše Lercha, představitele hlavní role. Ne nadarmo jej babička s dědečkem vodili do zpěvu. Účinkující se zpěvem i hereckým projevem chovali jako profesionálové; stále při vědomí, že jsou sledováni. Myslím, že mladí Spojených farností dostali mimořádnou možnost prožívat něco dobrého pro život i pro svoji vlastní víru. Tím, že se nám sdělují, i pro život a víru naši. Máte známého na dopravním? Až pojedou kolem „vašeho", nastavte jim na obecním semaforu na dvě hoďky červenou, nepřijdete tak o jeden z nejlepších zážitků toho kterého roku.

Děkuji ctěným čtenářům za pochopení lehkosti uchopení pera recenzentova.

 

Unesený (a dosud nevrácený) recenzent Mons. Martin Holík

 

P.S.: Doma na čestném místě uchovávám relikvii z premiéry v podobě kamene (snad ze sbírky zpapírnělých Šavlových kamenovacích šutrů), házeného na nás diváky po jevišti toulajícími se herci, patrně pod dojmem divákovic hříšnosti. Správný úsudek, zvláště v postní době.