Ohlas ze Zbýšova v Čechách

Dobrý den.

Chci Vám poděkovat za představení Tarsan ve Zbýšově v Čechách. 

Děkuji za krásu, radost, a zamyšlení, které jste nám přinesli. Chci ocenit především výkon a nasazení Tomáše (sv. Pavla), kterému pravděpodobně nebylo zdravotně právě nejlépe. A při jeho věrohodném pádu z dlážděných schodů při setkání s Ježíšem mi opravdu zatrnulo, zda skutečně neomdlel.  

Je radostí i poselstvím, jak zapojujete do své práce malé děti. 

Děkuji všem hercům, hudebníkům, technikům a převážně panu Strašákovi za jejich dílo.

Na závěr budu „citovat“ slova starší paní vycházející po představení z kostela, která se slzami v očích pravila: člověku se až chce říct - to byl zázrak.

Přeji všem mnoho sil do další práce.

Markéta