Jeden ohlas na brněnské vystoupení

Použiji jeden citát z písma 

„Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.“ (Filemonovi  1:7)

Teď ho chci přepsat, jak to cítím já. Na vašem včerejším vystoupení v Brně na Národním eucharistickém kongresu 2015, s vaši hrou Gedeon:

„Vaše láska a bezprostřednost, s jakou jste hráli tuto hru (Gedeon), mi přinesla do srdce velkou radost, je pro mě obrovským povzbuzením, když vidím tolik krásných a radostných usměvavých tváří mladých a zapálených VÍC NEŽ PROFESIONÁLNÍCH herců/zpěváků/muzikantů. Po včerejším vystoupení jste pro mě nejlepší muzikáloví herci na světě. Když jsem stál na Náměstí svobody, cítil jsem VELKOU BOŽÍ PŘÍTOMNOST a hrdost, že jsem křesťan a že jdeme všichni společně cestou života a víry k BOHU. Moc jste potěšili moje srdce.

Ať vám všem Pán žehná, ať naplní vaše životy i všech vašich blízkých darem pravé víry, ať zapálí ve všech vašich srdcích nekonečný žár Boží lásky, od které se rozhoří oheň této Boží lásky na každého člověka, kterého potkáte ve svém životě. Ať je Panna Maria vaši ochránkyní a průvodkyní na cestě do věčného života, přeji vám všem požehnaný každý den v našem Pánu Ježíši Kristu. 

bratr Tom