Na hasičském hřišti v Radostíně nad Oslavou

01.07.2012 22:57

První prázdninovou neděli jsme ukončovali sezónu v Radostíně nad Oslavou. V rámci Farních dnů jsme vystoupili na místním hasičském hřišti. Po odpolední mši vystoupily místní děti se Svěrákovsko-Uhlířovskou operkou O dvanácti měsíčkách

Představení bylo v mnoha ohledech nezapomenutelné. Když jsme poprosili o zatažení zadní strany pódia, abychom se za ní mohli převlékat, stěna se zatáhla, ale z větší části na ní byla okna. Tak jsme za pódiem vytvořili vozovou hradbu, bohužel jsme nezajistili uzavření přístupové cesty z druhé strany, odkud chodili domorodci z procházek a kde si děti hrály na trampolíně. A tak jsme hráli tentokrát z obou stran pódia.

Hráli jsme poporvé publiku s jídelní úpravou hlediště, doufám, že jsme jim příliš nekazili chuť. A kameny, které se během představení dostanou mezi diváky, tentokrát zaujaly děti, které si s nimi během celého představení hrály.

Na závěr jsme se rozloučli s Markétou Dudíkovou, která na čas přerušila svoji slibně se rozvíjející kariéru, aby měla více času na opatrování členů rodiny. Markéto, děkujeme, doufáme, že se brzo potkáme na jevišti!