20 a něco let Spojených farností

23.11.2012 12:24

Neděle 18. listopadu byla pro Spojené farnosti velkým dnem. Divadelní soubor totiž oslavoval svoje dvacáté narozeniny, a to téměř dva roky po této jubilejní události. Odpoledne se do Zbraslavi sjeli herci a herečky, kteří a které v tomto souboru účinkovali. Mnozí z nich se svými ratolestmi. Divadlem prošlo více než 160 herců, ve Zbraslavi jsme se mohli setkat s téměř třetinou z nich. Vzorně nachystané materiály z divadla a fotky byly úspěšnou konkurencí nejrůznějším buchtám, cukroví a jiným pochutinám, které si návštěvníci akce s sebou přivezli. Bylo dost prostoru na to popovídat si s lidmi, které jsme už léta neviděli.

A protože se jedná o divadelní soubor, tvořil druhou půlku  večera vzpomínkový koncert, ve kterém se objevily ukázky z drtivé většiny her z repertoáru Spojených farností, ale nejen jich, chvilku strpení, postupně uvedu vše na pravou míru.

Pořad začal zašuměnou nahrávkou z roku 1992, na které zpívá dětský sbor písničku o svaté Ludmile, načež stejnou písničku ovšem o oktávu níže zazpíval mužský sbor Spojených farností. 

Potom se ujal slova moderátor večera Tomáš Margold a do křesla pro hosta posazoval lidi spjaté se Spojenými farnostmi. O úplných počátcích hovořil s Petrou Grzebinskou, o hře o svatém Václavovi, která se nakonec nikdy nehrála, hovořila Gita Matoušková. Sérii písní z muzikálu Jesus Christ Superstar uvedl Martin Leščinský, zatímco o Pastýři Vojtěchovi mluvil maďarsky představitel titulní role Tomáš Pavlík. 

Na slavná léta pohádky Horkník vzpomenul Tomáš Veleba. Do ZOO jsme se vypravili s Petrou Brychtovou. Ojedinělou možnost vidět se svatým Josefem dvě Marie měli diváci při ukázkách z Jesus Christ Supermlád, které uvedla Monika Píšková. Ke hře Klopýtání jsme se doklopýtali s Markétou Hrdličkovou a Tarsan zařval své: "Dobrý boj jsem bojoval" v podání Tomáše Lercha.

Vzpomínkový koncert myslel ovšem i do budoucna. O muzikálu Gedeon, který snad bude také jednou v repertoáru Spojených farností se rozhovořila Jana Chlubnová.

Velký dort a závěrečný Chvalozpěv. Taková byla tečka za vzpomínkovým večerem Spojených farností. Všechny písně doprovázela živě kapela ve složení Ilona Krejčová, David Vít, Honza Vít, Jirka Zimmermann, Martin Pavlík j.h. a Luděk Strašák. 

A už se těšíme na oslavy čtvrtstoletí Spojených farností. Výročí připadá asi na Velikonoce 2016, ale ve kterém roce je oslvíme, to opravdu netuším.

 

LuStr